املاكيا املاكيا .

املاكيا

راهكار هاي موفقيت يك مشاور املاك

گاهي مشخصات ملك و ساختمان براي مشتري مهم نيست، بلكه آنچه از خريد محصول عايدش مي شود اهميت دارد متعلق ها را توضيح دهيد. مشتري ساعت خريد تلويزيون مارك نزاكت مال را خريداري نمي كند بلكه تفريح، راحتي، پرستيژ و … را مي خرد.مطمئن باشيد از مشتري تيزهوش تر نيستيد؛ دنبال بهتر است نقش دم ها را نيز بازي نكنيد. نگاه عالمانه و از بالا به پايين داخل هنگام فروش يعني شكست فروش و يا آخرين فروش مطمئن باشيد از مشتري لبيب تر نيستيد؛ خلف بهتر است نقش دم ها را نيز بازي نكنيد. نگاه عالمانه و از بالا به پايين درون هنگام فروش يعني شكست فروش و يا آخرين فروش دانايي ابهام پيچيدگي و اطلاعات خود را به رخنه مشتري نكشيد و محض سؤلات او را جواب اجابت دهيد.

گاهي مشخصات ملك و ساختمان براي مشتري مهم نيست، بلكه آنچه از خريد محصول عايدش مي شود اهميت دارد لمحه ها را توضيح دهيد. مشتري فصل خريد تلويزيون مارك دم را خريداري نمي كند بلكه تفريح، راحتي، پرستيژ و … را مي خرد.مطمئن باشيد از مشتري لبيب تر نيستيد؛ پشت بهتر است نقش آن ها را نيز بازي نكنيد. نگاه عاقلانه و از بالا به پايين باب هنگام فروش يعني شكست فروش و يا آخرين فروش

مطمئن باشيد از مشتري لبيب تر نيستيد؛ بنابرين بهتر است نقش نزاكت مال ها را نيز بازي نكنيد. نگاه زيركانه و از بالا به پايين درون هنگام فروش يعني شكست فروش و يا آخرين فروش

دانش و معلومات خود را به شكاف مشتري نكشيد و فقط سؤلات او را پتواز دهيد.

املاك و ساختمان هاي خود را بي عيب و نقصان معرفي نكنيد خريد خانه در تهران چرا كه واقعا اين طور نيست. عنوان كردن اين مسئله نسبي است، پس به بيان تفاوت ها و تغييرات احتمالي در كارآيي ساختمان بپردازيد.ملاقات غره را به شنيدن خواسته ها و نيازهاي مشتري مختص دهيد. درب مورد فروش هاي مهم، سعي نكنيد سر پشه دره ملاقات انتها قرارداد ببنديد. قرارداد دروازه اندر ملاقات هاي بعدي مهم تر و منطقي تر خواهد بود؛ چرا كه مهلت بيشتري به خود و مشتري جهت بررسي نيازها و رفع دم ها داده ايد.

روش هاي فروش براي ملك ها و ساختمان هاي متفاوت يكي نيستند، تفاوت ها را عاقلانه ببينيد و متفاوت با نزاكت مال به تدوين و انتخابِ ادب بپردازيد.

فرايند فروش، ميدان مبارزه نيست كه محض شما از لمحه پيروز خارج شويد. دو طرف پيروز يعني فروش پايدار. عقب به توافقي تباني يابيد كه منافع دو طرف در وقت حسن لحاظ شده باشد. در غير اين كنا منتظر نغض مواضعه و مشكلات بعدي باشيد.تكنيك هاي فروش را به جاي مشتريان با ساير همكاران خود تمرين كنيد. در اين حال شما مي توانيد توانايي هاي خود را مورد ارزيابي قرار دهيد. تمرين، تمرين و تمرين، اين يكي از رموز موفقيت فروش است.

هرگز تقليد نكنيد. در انتخاب روش فروش از رهبر و پيشرو بازاري كه در آن فعاليت مي كنيد، تقليد نكنيد. چرا كه در هر حال و در عين موفقيت كامل، يك دنباله رو هستيد. آيا شما از يك دنباله رو خريد مي كنيد؟

براي فروش موفق بدقولي ممنوع. انتخاب زمان با مطالعه قبلي و مديريت زمان جهت تحويل ملك يا ساختمان يا اتمام پروژه هايي كه متعهد شده ايد، اولين سابقه مثبت و تبليغ مستقيم را براي شما رقم خواهد زد. اين فرصت را از دست ندهيد.

اولين ملاقات با مشتري را فقط به شنيدن نيازها و نقطه نظرات او اختصاص دهيد و دومين جلسه را جهت ارائه راه حل و امكانات خود تعين نماييد. و به اين ترتيب ارزشي را كه براي جلسه اول قائل شده ايد، نشان دهيد.

با ارائه تعريفي متناسب با خواسته هاي مشتريان و تبليغ مناسب آن را به محصولي جهت رفع نيازهاي آنان تبديل كنيد.

هنگامي كه اهداف فروش خود را مشخص كرديد، نيازمنديد تا آن ها را به اهداف روزانه تقسيم نماييد و سپس برنامه ها و اهداف روزانه خود را يادداشت كنيد. همچنان كه به فروش خود ادامه مي دهيد آن را با اهداف روزانه خود مقايسه كنيد تا به يك تعادل جديد برسيد، از آن چه حاصل مي شود مي توانيد اهداف روز بعد خود را تهيه كنيد. آيا واقعا دنبال كردن اهداف فروش روزانه با اين طريق مؤثر خواهد بود؟ اين عمل را براي 21 روز ادامه دهيد، به زودي از نتايج آن شگفت زده خواهيد شد.

همه پزشكان بزرگ، وكلاي بزرگ، تكنسين هاي بزرگ و كساني كه فروش هاي بزرگ و موفق دارند، در يك چيز مشترك اند، آن ها همگي برنامه اي را كه شامل سؤال كردن و گوش دادن به مشتريان است دنبال مي كنند.

نقص كوچكي را پيشاپيش بپزيريد تا از عيب جويي هاي بزرگ تر در امان باشيد و بعد در جهت رفع آن نقص، صادقانه بكوشيد. ضمن اين كه با اين روش، همدردي مخاطب را نيز جلب كرده ايد و او را با خود همراه ساخته ايد.

در تبليغ و اعلان براي يك ملك، ساختمان يا خانه از كيفيت مصالح سازه و … همراهي نكنيد؛ خيلي تكراري شده. به جاي متعلق يك ويژگي متفاوت خريد آپارتمان در تهران را كه در ذهن ها مي ماند عنوان كنيد.

تخصصي توليد كنيد و تخصصي بفروشيد. عامه چيز نفروشيد، يك چيز بفروشيد ولي خوب و سعد بفروشيد.

مردم بايد شما را با مهارت و تجربه اي خاص بشناسند، لمحه را هوشمندانه انتخاب كنيد و به مردم معرفي كنيد.

فروش را با برنامه ريزي مقدمه كنيد ولي در نيز مرحله برنامه ريزي درجا نزنيد، با اجراي چند برنامه فروش و كسب، اشنايي لازم جريان فروش را متناسب با بازار موجود، امكانات مالي و دانايي ابهام پيچيدگي به كار رفته در نفس تدوين كنيد.

تفاوت بين فعاليت و كار را دريابيد. شغل يعني اقدامي به موقع درب زماني كه نياز است ولي فعاليت چنين نيست وقتي پيشه را گزينش مي كنيد دروازه اندر درياي لبريز تلاطم بازار قدرت و پا نمي زنيد؛ غوطه شادي انگيز (شناور) مي شويد.

با ليس فعاليت اضافي انرژي خود را براي مقاطع حساس و شكار لحظه ها حفظ كنيد.به سادگي امتياز ندهيد حتي امتيازهاي از پيش تعيين شده را هنگامي صورت كنيد كه سر پشه دره قبال متعلق چيزي گرفته باشيد.

براي فروش و بازاريابي موفق به خلاقيت نياز جدي داريد و براي خلاقيت منحصراً بس كافي است مدخل سرپوش عين آرامش، زيركانه ببينيد و بشنويد.

به همه دليل چنانچه بدقولي كرديد به دروغگويي متوسل نشويد.

همه افراد موفق اهداف بزرگي را براي خود ترسيم و پايان اين اهداف بزرگ را به اهداف كوچكتر تقسيم مي كنند. اهداف به شما جواز مي دهند تا بر فعاليت خود تمركز كنيد و تمركز بيشتر، موفقيت بيشتري را براي شما فراهم مي كند.

به مشتريان دستور انتخاب بدهيد. مردم دمساز دارند خريد كنند ولي نمي خواهند كالايي به دم ها تحميل شود. با آزادي گزينش، شما به وقت حسن ها دستور مي دهيد تا درون كنترل شما باشند و به وقت حسن ها آزادي فرض براي مقايسه خدمات خود را مي دهيد. پيش از آنكه حين را با پيشنهاد رقيب تان مقايسه كنند، با آزادي گزينش مشتريان را از خود تيره و كم رنگ پر مي كنيد. فروش شما بالا خواهد شيوه و نفع بيشتري نصيب شما خواهد شد.

هرگز به مشتريان خود به عنوان ادوات فروش توجه نكنيد. هنگامي كه شما حقيقتا ارتباط به كسي عنايت نيت داريد، لحظه را تماما به نمايش مي گذاريد و هنگامي كه مشتريان درك مي كنند كه شما به لمحه ها بيشتر از نقدينه شان دلبستگي داريد، شما فراغت فروش بيشتري خواهيد داشت. فروشندگان عالي با قلب فر فروش مي كنند لا با لسان كلام يا كلك ناآراسته شان.


برچسب: ويژگي هاي مشاور املاك ايده عال،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۴۲:۳۳ توسط:ميثم موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :